•   Bussgods

Bussgods

Telefon 010 19 89 200
E-post fraktinfo@bussgods.se
Webbadress bussgods.se
Postadress
Lokala adresser hittar du
på www.bussgods.se
55115  JÖNKÖPING
Verksamhetsområden Hela Sverige
Skickar till Sverige

Branscher

Paketfrakt
Styckegodstransporter
Budtransporter
Expressleverans
Godstransporter

Miljömärkning

Busstrafiken skall vara bästa miljöval vid vägtransporter. Inga extra transportresurser behöver sättas in för transport av gods utan transporterna utförs samordnat och gemensamt enligt tidtabell inom redan befintlig busstrafik.

Information

Syftet med Bussgods Sverige är att kunna erbjuda företag och privatpersoner prisvärda, snabba och säkra styckegodstransporter. Detta skall kunna ske genom att merutnyttja bussar i linjetrafik och därvid tillgodose behovet av sådana transporter över hela länet och mellan länen. Tanken är också att godstransporterna skall ge ett ekonomiskt överskott som gynnar kollektivtrafiken.

Bussgods är representerad i varje län (http://www.bussgods.se). Det går inte att skicka till och från Gotland med Bussgods.

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2023 Fraktjakt AB.  All rights reserved.