Förbjudet och farligt innehåll

Varor som klassas som farligt gods får inte skickas med Fraktjakt. För vissa tjänster får en så kallad begränsad mängd farligt gods skickas om du först beviljats undantag och vidtagit nödvändiga åtgärder. Avsändaren ansvarar för att all extra dokumentation finns och att tillstånd är beviljat av fraktbolaget.

Förbjudet innehåll

Det är förbjudet att skicka följande varor

 • Batterier och föremål som innehåller batterier (pga brandrisk); På grund av ökad oro för säkerheten inom flygindustrin, har ICAO/IATA-bestämmelserna för transport av litiumbatterier skärpts och flygbolag måste följaktligen följa dessa bestämmelser noggrannare.
 • Komprimerade, kondenserade gaser, som aerosoler, sprayburkar, brandsläckare, tändare och övriga gasbehållare.
 • Brandfarliga och explosiva ämnen, som lösningsmedel, målarfärg, rengöringsmedel, lacknafta, bensin och pyrotekniskt material.
 • Oxiderade ämnen och organiska peroxider, som hår- och textilfärger, blekmedel, klister och bindemedel.
 • Giftiga, frätande, smittförande eller radioaktiva ämnen.
 • Andra farliga ämnen, som sövande eller som väcker starkt obehag vid läckage.
 • Starkt magnetiska material.
 • Alkoholhaltiga drycker och tobaksprodukter.
 • Mediciner, narkotika och droger.
 • Varor som kräver kyla eller värme.
 • Döda eller levande djur (med få undantag), mänskliga kvarlevor eller aska.
 • Dyrbara föremål, tex guld, silver ädelstenar, mynt, sedlar, värdepapper.
 • Vapen, vapendelar samt replikor.

Det är förbjudet att skicka aerosoler & spray/glasflaskor samt alla produkter som innehåller någon form av alkohol/brandfarliga ämnen exempelvis nagellack, aceton, parfym, deodorant, aftershave, doftspray, medicin, tändare, tändstickor, mascara etc. Detta stoppas omgående i säkerhetskontrollen.

De flesta försändelser med batterier stoppas omgående av säkerhetskontrollen och ni kan komma att debiteras för brott mot dessa regler (batterier kan finnas i datorer, mobiltelefoner, skruvdragare och andra elektroniska föremål). För mindre försändelser kan det finnas undantag mot förbudet, men då måste ni hålla er uppdaterade med ert valda fraktbolags specifika villkor om ni tänkt skicka föremål som innehåller batterier.

Finns det livsmedel med i sändningen skall tillverkaren och tillverkarens adress specificeras.

Dessutom kan kryddor, parfymer, kemikalier och elektronisk utrustning klassas som farligt gods och avgiftsbeläggas.

Undantag för farligt gods

Varor som klassas som farligt gods får inte skickas med Fraktjakt. För vissa tjänster får en så kallad begränsad mängd farligt gods skickas om du först beviljats undantag och vidtagit nödvändiga åtgärder. Avsändaren ansvarar för att all extra dokumentation finns och att tillstånd är beviljat av fraktbolaget.

Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används, eller gods som transportören av annan anledning kategoriserar som farligt. Mer information om farligt gods kan lämnas av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Fler undantag finns per tjänst och fraktbolag, så läs mer detaljerad information om vad som gäller på respektive frakttjänst och fraktbolag.

  Läs mer om våra Frakttjänster.

Paketera väl

Det är viktigt att emballera varorna väl. Dåligt emballerade varor ersätts inte av fraktbolagen och riskerar de skada andra paket kan ni tvärtom själva bli ersättningsskyldiga.

Viktig information om trämaterial

Det råder importförbud till många utrikesdestinationer när det gäller emballage av trämaterial.

  Läs mer om våra Paketeringstips.

Din integritet är viktig för oss
Vi använder cookies för att göra din upplevelse så bra som möjligt. Vi analyserar även ditt besök för att förstå våra kunders behov, samt rikta relevant information och marknadsföring till dig.

Genom att klicka på "Bekräfta cookies" accepterar du de cookies som används på Fraktjakt. Vill du endast tillåta vissa typer av cookies kan du ändra dina cookieinställningar.

Läs mer om Fraktjakts integritetspolicy.

Information och inställningar