Fraktjakts Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller för användning av webbtjänsten Fraktjakt.se samt försäljning av varor och frakttjänster av Fraktjakt AB, 556751-9011 (nedan kallat Fraktjakt), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad Kunden) och Fraktjakt. Vid försäljning till konsument tillämpar Fraktjakt de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.

Fraktjakt ansvarar för dina frakter från bokning till leverans, allt i enlighet med transportörens villkor. Kontakta gärna vår kundtjänst om du behöver mer information om en befintlig fraktorder, våra köpvillkor eller allmänt om våra tjänster.

Som köpare av varor och/eller frakttjänster på Fraktjakt måste du vara över 18 år. Fraktjakt ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande.

Du får aldrig skicka farligt gods med en frakttjänst du köper på Fraktjakt. Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används, eller som transportören kategoriserar som farligt gods. Läs mer på vår sida om Förbjudet och farligt innehåll

Användaren som genomför köp av frakttjänst genom Fraktjakt AB, är skyldig att se till att godset som ska skickas, motsvarar försändelsens innehåll enligt de uppgifter som användaren matar in under köpets gång, samt att vikt och storlek som användaren har matat in motsvarar försändelsens verkliga mått.

Användaren som matat in felaktigt eller vilseledande information under köpets gång, skall ersätta Fraktjakt för eventuell merkostnad och ekonomisk skada som kan uppkomma av att användaren bryter mot dessa bestämmelser. Se 'Tilläggsdebitering' nedan.

Fraktjakt har rätt att kräva ersättning av användaren om tjänsten missbrukas. Se 'Tilläggsdebitering' nedan.

Bedrägerier kommer att polisanmälas.

Priser som visas inkluderar inte eventuella skatter och tullavgifter som kan komma att tas ut i mottagarlandet

Tänk på att du inte kan ångra köpet när du väl har fullföljt betalningen, eftersom vi börjar processer för hantering av ditt försändelse så fort du har betalat. Köpt frakt är i Fraktjakt giltig i 20 dagar. Outnyttjad frakthandling krediteras inte efter giltighetstiden.

Frakthandlingar

Efter ett fraktköp i Fraktjakt så måste du skriva ut samtliga frakthandlingar. Saknade frakthandlingar kan innebära att fraktbolaget lägger på en tilläggsavgift eller i värsta fall att ni blir nekade hämtning.

Frakthandlingar/sändningsnummer till frakten som skapats i Fraktjakt är endast giltlig att användas en (1) gång. Används annan frakthandling/sändningsnummer, faktureras du direkt av transportören och troligtvis till ett annat pris än det du betalade till Fraktjakt.

Exempel
Om du inte skriver ut din fraktetikett innan transportören kommer för att hämta din sändning. Vad händer då?

Det kan då hända att transportören "hjälper till" genom att förse din sändning med en helt ny fraktetikett som har ett helt annat sändningsnummer än det som är kopplat till din order i Fraktjakts systemet. I ett sådant här fall kommer du att få en faktura direkt från transportören för frakt som går på ett nytt sändningsnummer.
Tips
Skriv alltid ut dina frakthandlingar innan upphämtningen sker!

Upphämtning

Vi kan inte garantera att bokad hämtning blir av om Kunden uppgett felaktigheter i köpprocessen som kräver ändringar i transportörens och/eller Fraktjakts system, exempelvis: bokningen hos transportör, felaktiga uppgifter i frakthandling och/eller tullhandlingar.

Fraktjakt speglar även transportörens uppdragsvillkor vid bokning av en transport som inte omfattas av en garantitjänst där upphämtningstider är preliminära och inte utgör något tidslöfte. Avsändaren är skyldig att vara tillgänglig, ställa fram rätt gods (särskilja gods som ska hämtas av olika transportörer), dokumentation och se till att alla kollin är adresserade med frakthandlingar utskrivna från Fraktjakt. Har chauffören missat en upphämtning eller att lasta gods ska avsändaren höra av sig till Fraktjakt kundservice.

Leveranstider

Transittider och leveransåtaganden kan variera från det som visas beroende på försändelsens ursprung och destination.

I den transittid som visas finns ingen klareringsfördröjning inräknad. Vissa varor och högt värderade försändelser kan kräva ytterligare transittid för klarering.

För mer information om leveranstider inför ditt fraktköp, se transportörens hemsida eller kontakta Fraktjakts kundtjänst.

Abonnemangssvillkor

Abonnemangsperioden
När du köper ett abonnemang från Fraktjakt får du tillgång till abonnemangets innehåll under en bestämd tidsperiod, abonnemangsperioden, som börjar vid tidpunkten då du bekräftar ordern som abonnemanget ingår i.

 • Fraktjakt Plus - välj mellan en månad, ett kvartal eller ett år
 • Eget fraktavtal - en månad
 • Medlemsavtal - ett år

Uppsägning
Abonnemanget kan sägas upp innan abonnemangsperiodens slut genom att stänga av Auto-förnyelse av abonnemanget som du hittar under fliken Abonnemang. Annars förnyas abonnemanget per automatik när perioden tagit slut.

Auto-förnyelse
Vid förnyelse av abonnemanget börjar en ny abonnemangsperiod direkt när den tidigare abonnemangsperioden slutar, och debiteringen fortsätter enligt det förnyade abonnemangets villkor.

Ett abonnemang som redan upphört får inte förnyas utan det måste köpas på nytt. Under mellantiden är abonnemangets innehåll inte tillgängligt. Innehållet får inte heller räknas tillgodo i efterhand.

Ett abonnemang får inte förnyas per automatik (Auto-förnyelse) om kunden har ej beviljats kredit.

Återköp
Du får begära återköp av ett nytt abonnemang senast sju dagar efter abonnemangsperiodens början, dock endast om du inte redan bokat eller köpt någon frakt eller tilläggstjänst genom abonnemanget eller på annat sätt börjat använda abonnemanget.

Du får begära återköp av en förnyelse senast sju dagar efter den nya abonnemangsperiodens början om du betalat i förhand och i annat fall senast sju dagar efter fakturadatumet på första fakturan som innehåller avgifter för den förnyade prenumerationen, förutsatt att du inte redan bokat eller köpt någon frakt eller tilläggstjänst genom abonnemanget eller på annat sätt använt abonnemanget efter den föregående abonnemangsperioden slutade.

I samtliga andra fall får abonnemang ej returneras eller återköpas.

Fraktjakt äger rätt att neka köp av abonnemang som du tidigare sagt upp eller returnerat.

Villkor för Fraktavtal

Vid användning av eget fraktavtal genom Fraktjakt så ingås avtal gällande transport mellan Kunden och transportören direkt. Fraktjakt är inte på något sätt ansvarig gällande transporttjänsterna. Fraktjakt ansvarar inte för skada av anledning, fel i och vid utskrift av frakthandlingar eller skada som uppkommer på grund av fel i och vid överföring av information.

Det ligger under Kundens eget ansvar att uppdatera sina fraktpriser vid eventuella prisjusteringar från transportör. Detta gäller de frakttjänster där priserna inte hämtas per automatik från transportörens system.

Värt att notera när du bokar med eget fraktavtal är att du själv ingått avtal med transportören, att du faktureras kostnaden för dina transporter direkt från din transportör. Fraktjakt agerar i dessa fall bara som ett traditionellt TA-system, där frågor kring dina frakter, fakturor och reklamationer tas direkt med din transportör.

Fraktjakt Varor

Följande villkorspunkter gäller specifikt för försäljning av varor i Fraktjakts onlinebutik:
 1. Prisförändringar
  Fraktjakt förbehåller sig rätten att när som helst ändra priserna i webbshoppen. Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt utgående artiklar och slutförsäljning.
 2. Leverans
  Beställning av produkter behandlas inom 2 dagar från beställning. Vi levererar endast inom Sverige där normal leveranstid är mellan 1-4 dagar beroende på var i landet mottagaren befinner sig. Kunden har inte rätt till någon ersättning för försenad leverans. Om ingen finns på plats vid leveransen skickas i normalfallet en avisering via e-post eller brev och godset kan hämtas på terminal.
 3. Fakturering och betalningsvillkor
  Betalningsvillkoren speglar Fraktjakts normala faktura och betalningsvillkor.
 4. Retur/ångerrätt
  Kunden har rätt att inom 14 dagar returnera produkter som Kunden inte önskar behålla. Vid retur ska retursedel utfärdad av Fraktjakt medfölja. Produkten ska returneras i originalskick och i obruten förpackning. Kontakta alltid Fraktjakt innan du skickar tillbaka en vara. Returfrakt betalas av Kunden.
 5. Reklamation
  Transportskador skall anmälas direkt till chauffören vid mottagande av godset. Dolda skador skall anmälas omedelbart när de upptäcks (senast 3 dagar efter ankomst). Packa alltid upp dina varor genast när de anländer och kontrollera dessa. Eventuella reklamationer ersätts normalt med en ny vara. Returfrakt ombesörjes enligt överenskommelse. Vi godkänner inga reklamationer orsakade av tredje part (transportförseningar eller stöld m.m.).
 6. Ej utlöst försändelse
  Vid ej utlöst försändelse debiteras frakten tur och retur. Vi krediterar 80% av varans värde. En faktureringsavgift á 32,00 kr tillkommer (40,00 kr inkl moms).
 7. Ångerrätt
  Vid köp av varor från Fraktjakt har du som privat konsument enligt lag (2005:59) om distansavtal, i vissa fall rätt att frånträda ett köp (ångerrätt). Detta innebär att du som privat konsument har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Fraktjakt detta inom 14 dagar från dagen du tog emot den beställda varan. Varan skall returneras enligt överenskommelse med Fraktjakt och i obruten förpackning.
 8. Reservationer
  Vi reserverar oss för tryckfel på hemsidan samt att produktbilder inte alltid överensstämmer med aktuell vara.

Integration - Fraktjakts API

Fraktjakt erbjuder API:er till registrerade företagskunder som vill knyta samman dina egna applikationer med Fraktjakt med syftet att beställa frakttjänster från Fraktjakt. Användning av API:erna för att bara hämta prisuppgifter och utan avsikt att beställa frakttjänster från Fraktjakt är strängt förbjudet. Fraktjakt förbehåller sig rätten att utan förvarning spärra användningen av API:erna för kunder som använder dessa tjänster på fel sätt.

Faktureringsvillkor

Kunder som har beviljats kredit kan välja att köpa på faktura.

Faktureringskunder får samtliga inköp samlade på en daglig- eller veckofaktura, beroende på beviljad fakturafrekvens. Veckofakturan skapas varje lördag.

En kund ser sina obetalda fakturor genom att logga in på Fraktjakt.se och välja Mina sidor och sedan Fakturor. Varje faktura levereras också via e-post eller brev, beroende på kundens kontoinställningar. Kunden ska betala fakturorna i tid även om leveransen via e-post eller brev dröjer eller misslyckas.

För fakturor som levereras via e-post tillkommer en faktureringsavgift på 0 kr (0 kr inkl moms).
För fakturor som levereras via brev tillkommer en faktureringsavgift på 32 kr (40 kr inkl moms).

Betalningsvillkoren för Fraktjakt+ kunder är 20 dagar. För övriga kunder gäller 10 dagar.
Fakturabeloppet ska vara Fraktjakt tillhanda på det angivna datumet som står på fakturan.

Vid försenad betalning

Finns inte betalningen oss tillhanda på angivet förfallodatum kommer dröjsmålsränta (referensränta + 8%) att påföras från förfallodatum. Dessutom riskerar kunden att förlora sin kredit hos Fraktjakt (rätten att köpa på faktura dras tillbaka) och i grova fall riskerar kunden att kontot avaktiveras i Fraktjakt.

En betalningspåminnelse kan komma att skickas till kundens e-postadress. Påminnelseavgift f.n. 60 kr.

Om fakturan överlämnas till inkasso tillkommer lagstadgad inkassoavgift.

Betalningssäkerhet

Fraktjakt garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på Fraktjakts webbplats är säkra. Fraktjakt erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard i samarbete med Payer Financial Services AB (Payer). Payer är en betaltjänstleverantör under Finansinspektionens tillsyn och är PCI-certifierad enligt PCI DSS Level 1 samt godkänd av VISA och MasterCard. Vid betalning med kort skickas Kunden vidare till en säker sida med SSL-certifikat hos Payer där Kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Fraktjakt hanterar aldrig Kundens kortuppgifter.

Tilläggsdebitering

Transportörens tilläggsavgift

Du kan komma att tilläggsdebiteras en avgift på 80 kr + moms för all extra hantering av försändelsen utfört av transportören, enligt varje transportörs egna villkor för utförd tjänst. Några exempel där det kan vara aktuellt med tilläggsdebitering:
 • Mottagaren har aviserats om försändelsen (där avisering inte ingår i tjänsten)
 • Ny utkörning efter avisering
 • Mått/vikt utanför produktspecifikation
 • Outlöst paket/pall som transportören returnerar tillbaka till avsändaren
 • Ofullständigt, felaktigt transportdokument, (ej läsbar streckkod pga dåligt tryck, utskrift på vanligt papper)
 • Skickat ej maskinsorterbart gods, som till exempel ett rör som emballage
Exempel
Mottagaren är ett företag och utlämning av paketet har ej kunnat ske pga att ingen finns på plats för att kvittera paketet. Chauffören tar med sig paketet tillbaka till terminal och där kontaktas mottagaren ("extra avisering") för att komma överens om när ny utkörning passar. För detta förfarande tillkommer avgifter för extra avisering och ny utkörning. Avsändaren debiteras enligt transportörens gällande prislista, som i detta exempel innebär en extraaviseringsavgift på 60 kr och en extra utkörningsavgift på 65 kr plus en fakturaavgift på 32 kr + moms.
Totalt blir exemplets tilläggsdebiteringen 157,00 kr + moms (25%).
Behöver Fraktjakt kopplas in tar vi dessutom ut en tilläggsavgift på 80,00 kr + moms (25%).
Exempel
Mottagaren finns i Serbien och utlämning av paketet har ej kunnat ske därför att mottagaren inte går att hitta eller på annat sätt inte kunnat nås. Transportören skickar då tillbaka paketet till avsändaren. Avsändaren debiteras enligt transportörens gällande prislista, som i detta exempel innebär en transportavgift på 607 kr och en adresskorrigering för 10 USD.
Transportavgiften är normalt enligt transportörens ordinarie prislista och utan Fraktjakts rabatter.
Totalt blir exemplets tilläggsdebiteringen 690 kr + moms (25%).
Behöver Fraktjakt kopplas in tar vi dessutom ut en tilläggsavgift på 80 kr + moms (25%).

Priset för ovannämnde tilläggsdebiteringar från transportören är enligt transportörens prislista för produkten och dess tilläggstjänster/avgifter.

Tilläggsdebiteringen sker i form av en faktura som specificerar samtliga aktuella avgifter plus en fakturaavgift på 32,00 kr + moms.

Bedrägeriförsök

Du kan komma att tilläggsdebiteras en avgift på 500 kr + moms för det extraarbete du orsakat Fraktjakt om något av följande sker.
 • Skickar en markulerad/annullerad frakt
 • Då vi bedömer att du fortlöpande anger falska vikter och godsdimensioner för att manipulera fraktkostnaden
Exempel
Användaren anger att paketet väger 6 kg och med mått 70x30x20, betalar ett pris på 205 kr (exkl. moms) till Fraktjakt. Det visar sig att paketet faktiskt väger 17 kg och mätte 131x41x18 cm. Den faktiska kostnaden som skulle betalats till Fraktjakt är 339 kr exkl moms. Kunden debiteras skillnaden mellan beloppet som rätteligen skulle ha inbetalts och det faktiska inbetalda belopp (339 kr – 205 kr = 134 kr) plus tilläggsdebiteringsavgiften 500 kr plus en fakturaavgift på 32,00 kr + moms.

Annullering och kreditering

Vid annullering och kreditering av inköp betald med faktura-, kort-, swish-, eller direktbanksbetalning tillkommer en krediteringsavgift på 30,00 kr inkl moms. Vid kreditering av hel faktura tillkommer även faktureringsavgiften. Se våra 'Faktureringsvillkor'.

Tullavgifter

I fraktköp ingår inga tullavgifter/skatter. Fraktjakt är inte ägare av godset. Dessa avgifter ska belastas mottagaren i det land som frakten är skickad till och med de skatteregler och avgifter som gäller för import. Kan tullagenten inte ta ut denna kostnad hos mottagaren, efterdebiteras avsändaren alltid denna avgiften i efterhand.

Reklamation

All reklamation görs till Fraktjakt AB, via våra formulär för antingen Skadat gods eller Saknat gods.

Fraktjakt ansvarar för all kommunikation med kunden vid reklamationer i samband med frakttjänster som köpts genom Fraktjakt. Kunden ska inte ta direkt kontakt med transportören kring ett reklamationsärende om inte Fraktjakt gett skriftlig och specifik instruktion om sådan kontakt.

Kunden ska inte ta emot monetär ersättning direkt från transportören i samband med ett reklamationsärende kring frakttjänster som köpts genom Fraktjakt. Om kunden bryter mot detta förlorar kunden sin rätt till ersättning/återbetalning från Fraktjakt i ärendet.

För alla frakttjänster som Fraktjakt säljer gäller den utförande transportörens leveransvillkor (Kunden måste läsa och godkänna dessa villkor innan köpet slutförs.). Vid eventuell reklamation gäller således transportörens utredningsbeslut.

Om frakten köpts på faktura ska fakturan alltid betalas utan dröjsmål, i enlighet med betalningsvillkoren som kunden godkänt vid köptillfället - detta oavsett ev påbörjad reklamation eller anmäld skada eller förlust. Först när reklamationsärendet är godkänt och avslutat hos transportören regleras fakturan, och den fastställda ersättningen och återbetalningen betalas ut till kunden. Ev avgifter för sen betalning av fakturan, inkasso, kronofogden eller dyl kommer inte att strykas, oavsett reklamationens utgång.

Tänk på att:
 • synlig skada ska anmälas omgående, det är bra om ombudet eller chauffören skriver på kvittensen om skadan;
 • skadat innehåll ska anmälas senast 5 dagar efter mottagandet till Fraktjakt;
 • transportörerna Fedex och UPS har ingen tidsgräns för sökandet efter en saknad försändelse, och ingen ev. utbetalning för förlorat gods kommer ske innan de avslutat sökandet;
 • för övriga transportörer anses en saknad försändelse vara förlorad om transportören inte hittat den inom 30-60 dagar efter inlämningsdatumet. De tar inget beslut om ev. utbetalning för förlorat gods innan dess.
Både avsändare och mottagare kan göra reklamation.

VIKTIGT! Glöm inte att få fraktleverantörens representant (chauffören) att skriva under på sändningslistan när du som avsändaren lämnat över din frakt.
Uppvisning av underskriven sändningslista krävs för att bevisa att du har verkligen lämnat över försändelsen till fraktleverantören, då reklamationsfallet handlar om en saknad försändelse.

För utbetalning av reklamerade företagstjänster gäller Skatteverkets regler för speditionsföretag: moms betalas aldrig ut vid reklamationsärenden.

Reklamations blankett - fylla i och skicka till Fraktjakt.

Bedrägeriförsök

Bedrägeriförsök kan till exempel vara att en makulerad frakt har använts och skickats iväg och/eller att vi bedömer att kunden fortlöpande anger falska vikter och godsdimensioner för att manipulera fraktkostnaden.

Vid bedrägeriförsök efterdebiteras en avgift på 500 SEK + moms tillsammans med fraktkostnaden. Beroende på hur grovt ett bedrägeri det handlar om kan Kunden även polisanmälas och kontot stängas för vidare köp i Fraktjakt.

Panträtt

Fraktjakt har panträtt av gods om fordran inte betalas. Vid utebliven likvid vid förfallen fordran äger Fraktjakt rätten att styra om transporter och behålla godset, samt sälja av så mycket av godset att Fraktjakt:s sammanlagda fordringar täcks. Fraktjakt ska, såvitt ske kan, i god tid underrätta uppdragsgivaren om de åtgärder som Fraktjakt avser att vidtaga för godsets försäljning. Om fordran betalas därefter att gods tagits i beslag står uppdragsgivaren för både lagerhyra samt transportkostnaden tillbaka till uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren har 10 dagar på sig att betala uteblivna fordringar efter att gods tagits i pant innan försäljningsåtgärd påbörjas.

Hemsidans riktighet

Fraktjakt strävar efter att i möjligaste mån se till att de uppgifter som finns tillgängliga på webbplatsen är korrekta. Detta gäller även information som laddas ner från webbplatsen (som till exempel manualer, blanketter, mm).

Vi kan dock inte garantera detta då en fraktleverantör kan göra pris eller produktjusteringar som vi inte hunnit indexera. Vi tar inte något ekonomiskt ansvar för eventuella problem som informationen vi presenterar här kan förorsaka. Felaktigheter eller typografiska fel kommer att rättas till i takt med att Fraktjakt upptäcker dem. Den största delen av information på Fraktjakt underhålls via fristående sajter i Sverige. Hittar du felaktigheter är vi tacksamma om du rapporterar det till oss.

Tredje parts information

Produkterna och tjänsterna som nämns på Fraktjakt kan omfattas av information som finns hos tredjepart. Varumärke och information som presenteras här tillhör då respektive leverantör. Informationen på Fraktjakt och tillhandahålls utan garanti. Fraktjakt ansvarar inte under några omständigheter för specifika skador som informationen på denna webbplats kunnat förorsaka. Likaså kan fraktleverantörerna vars produktinformation, prisuppgifter och villkor visas på Fraktjakt inte hållas ansvariga för felaktig information på Fraktjakt. Sådan information som fraktleverantörerna presenterar på sina egna webbsajter gäller när man köper deras produkter och tjänster.

Dina kommentarer

Fraktjakt vill gärna ha feedback och uppskattar dina förslag men kan inte besvara alla synpunkter individuellt. Det står Fraktjakt fritt att använda och agera utifrån den information du skickar till oss.

Användning av funktioner på hemsidan

På Fraktjakt finns interaktiva funktioner, t.ex. prisjämförelse och leverantörsökning. Du är behörig att använda funktionerna enbart i avsett syfte.

Länkar till andra webbplatser

På Fraktjakt finns länkar till andra webbplatser. Vi har ingen kontroll över innehållet på webbplatserna och tar inget ansvar för innehåll eller funktionaliteten på dessa.

Integritet

Genom att använda Fraktjakt så samtycker du till vår integritetspolicy.

Missbruk

Fraktjakt förbehåller sig rätten att inte acceptera/godkänna en registrerad användare om Fraktjakt anser att användaren utnyttja Fraktjakt på ett missvisande eller olämpligt sätt.

Drift

Vi avsäger oss ansvaret för tekniska fel. Användarna av tjänsten äger inte i något fall rätt att rikta några som helst krav mot Fraktjakt pga. driftstörning eller andra fel som kan uppstå. Med detta accepterar också Kunden att programvara kan innehålla (buggar) programfel. Användare av Fraktjakt har inte rätt att begära ersättning för ekonomisk eller annan skada som påstått fel kunnat förorsaka. Fraktjakt har rätt att göra planerade avbrott för reparationer och uppdateringar. Planerade avbrott kommer aviseras på fraktjakts hemsida.

Tvist

Uppstår tvist ska parterna i första hand lösa detta genom en egen överenskommelse.

Om du är bosatt eller har ditt företag baserat i EU kan du vända dig till EU:s webbplats för Tvistlösning på nätet.

Vid frågor eller funderingar om Fraktjakts allmänna villkor kontakta vår kundtjänst.

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2021 Fraktjakt AB.  All rights reserved.