Internationell frakt kan vara en djungel.

Dra nytta av Fraktjakts alla år med erfarenhet, av oväntat äventyrliga frakter och spännande tullärenden, för en lyckad import och export.

Enklare internationell frakt

Fraktjakt vägleder inte bara ert fraktskapande genom att slå upp adresser, ortsnamn, frakttjänster och närmaste ombud utan förmedlar även information och erfarenhet från vår allt växande kunskapsbank om frakt till alla världens länder. Varje region och land har egna notiser med information om risk för eventuella tullavgifter samt varor och förpackningsmaterial som tidigare kunder haft problem med.

Vi guidar er även med grundläggande information om termer som IOSS, Eori, VOEC, VAT, UK supply VAT, TIN, REX, HS varukoder, Taric och när de behövs för era tullhandlingar, samt vilka regioner de är applicerbara för som EU, EES, GSP, ULT och andra frihandelsavtal.

Automatisk komplettering från sparade adresser

Skickas en adress in via era fraktkopplingar som matchar en av era adresser i ert adressregister kommer de att automatiskt kompletteras med övrig fraktinformation. Så som mobilnummer och telefonnummer för avisering, samt vägbeskrivning, portkod, upphämtningsinstruktioner, önskade tider/dagar och leveransanvisningar från era sparade adressers uppgifter.

Även internationella frakter kompletteras med nödvändig information som organisationsnummer/skattenummer, Eori, IOSS, VOEC, VAT, UK supply VAT och Rex-nummer.

  Läs mer om Automatiskt adressregister.

Mer än bara etiketter och fraktsedlar

Till skillnad mot enklare TA-system som bara skapar fraktetiketter och fraktsedlar, så hjälper Fraktjakt även till med sändningslistor, följesedlar och fyller till och med i tullhandlingar för säkerhetsdeklarationer, CN22, CN23, Proforma och Handelsfakturor (Commercial Invoice) automatiskt.

Fraktjakt skapar automatiskt flera grundläggande tulldokument för din frakt, men det är också värt att notera att dessa bara är till som hjälpande grund i er tullhantering. Det är fortfarande alltid ni i rollen som avsändare som ansvarar för att ni tagit del av aktuell och specifik information som gäller just er försändelse från Tullverket och fraktbolagen själva. Behövs inte Fraktjakts dokument om ni exempelvis skapar egna handlingar, så kan ni inaktivera så att de inte inkluderas i er samlingsutskrift och automatiska utskrifter.

  Läs mer om Utskrift av frakthandlingar.

Handelsfakturor

En handelsfaktura eller Commercial Invoice används för att beskriva varor som exporteras för försäljning och är en viktig del av klareringsprocessen där tullmyndigheter klassificerar gods så att tullavgifter och skatter kan bedömas korrekt.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.

Korrekt och fullständig information på en handelsfaktura är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering. De flesta fraktbolag kräver en handelsfaktura med tre kopior, alla individuellt signerad. De rekommenderar även att du lägger en extra kopia i paketet.

Fraktjakt skapar automatiskt en grundläggande handelsfaktura för er frakt med den mest vanliga informationen förifylld. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Var medveten om att vissa länder ibland inte godkänner handskriva handelsfakturor. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Signeringen behöver inte vara i original och i Fraktjakt kan du ladda upp din namnteckning så att den fylls i automatiskt.

Proformafakturor

En proformafaktura används istället för en handelsfaktura om importören inte har köpt varan. Alltså om varan inte är till försäljning, till exempel för gåvor, varuprover, returer och reparationer. Proformafakturan är en viktig del av klareringsprocessen där tullmyndigheter klassificerar gods så att tullavgifter och skatter kan bedömas korrekt.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.

Korrekt och fullständig information på en tullhandling är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering. De flesta fraktbolag kräver en proformafakturor med tre kopior, alla individuellt signerade. De rekommenderar även att du lägger en extra kopia i paketet.

Fraktjakt skapar automatiskt en grundläggande proformafaktura för er frakt med den mest vanliga informationen förifylld. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Var medveten om att vissa länder ibland inte godkänner handskriva handelsfakturor. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Signeringen behöver inte vara i original och i Fraktjakt kan du ladda upp din namnteckning så att den fylls i automatiskt.

Tulldeklaration CN22

CN 22 är en förenklad tulldeklaration för brevförsändelser med värde upp till 2 000 kronor. CN 22 inkluderar även en säkerhetsdeklaration. Klistra CN22 direkt på framsidan av försändelsen, utan att vikas över en kant.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.

Korrekt och fullständig information på en tullhandling är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering.

Fraktjakt skapar automatiskt CN22 och flera övriga grundläggande tulldokument förifyllda med uppgifterna om er frakt. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Tulldeklaration CN23

CN 23 är en tulldeklaration med säkerhetsdeklaration för samtliga postpaket och brevförsändelser över 2 000 kronor. CN 23 gäller även för postpaket samt brevförsändelser under 2 000 kronor som skickas i handelssyfte. Tejpa dokumentet direkt på det du ska skicka eller lägg i plastficka som du fäster på försändelsen.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.

Korrekt och fullständig information på en tullhandling är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering. De flesta fraktbolag kräver tullhandlingar i tre kopior, alla individuellt signerade. De rekommenderar även att du lägger en extra kopia i paketet.

Fraktjakt skapar automatiskt CN23 och flera övriga grundläggande tulldokument förifyllda med uppgifterna om er frakt. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Säkerhetsdeklaration

När du skickar postförsändelser inom EU ska en säkerhetsdeklaration bifogas på försändelsen. Denna fäster du på försändelsen.

Fraktjakt skapar automatiskt de säkerhetsdeklarationer som krävs för er frakt.

Förbjudet innehåll

Varor som klassas som farligt gods får inte skickas med Fraktjakt. För vissa tjänster får en så kallad begränsad mängd farligt gods skickas om du först beviljats undantag och vidtagit nödvändiga åtgärder. Avsändaren ansvarar för att all extra dokumentation finns och att tillstånd är beviljat av fraktbolaget.

Farligt gods är ämnen som kan innebära risk för hälsa, säkerhet, egendom eller miljön då det transporteras eller används, eller gods som transportören av annan anledning kategoriserar som farligt. Mer information om farligt gods kan lämnas av MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Fler undantag finns per tjänst och fraktbolag, så läs mer detaljerad information om vad som gäller på respektive frakttjänst och fraktbolag.

  Läs mer om Förbjudet och farligt innehåll.

Korrekt tullhantering med varukoder

Varukoder (även kallade tulltariff-koder, taric-koder och hs-koder) är ofta inget krav, men förbättrar och snabbar upp tullarbetet. Ni får därmed kortare leveranstid och mindre risk för obehagliga överraskningar som straffavgifter eller att era paket helt och hållet fastnar och nekas av tullen.

Med våra Intelligenta innehållsmallar kan ni komplettera era frakter med korrekta varukoder automatiskt, genom att antingen automatiskt hämta information från tidigare frakter och på så vis lära upp ett smart varuregister med nya mallar eller manuellt lära innehållsmallarna vad ni vill komplettera kommande frakter med.

Bli Fraktjaktare i dag!

Mer information hos Tullverket

Fraktjakts system informerar automatiskt om de vanligaste uppgifterna som behövs vid import och export av varor. Vi skapar även de vanligaste tulldokumenten för era försändelser automatiskt tillsammans med övriga frakthandlingar.

Om något skulle vara otydligt hjälper vår kundtjänst gärna till, så även fraktbolagen ni köper frakten genom, men mest aktuell och specifik information för just er frakt får ni via Tullverket själva.

Där kan ni även slå upp varukoderna för era varor och se exakta villkor och skattesatser som gäller just dem till ert mottagande land.

https://www.tullverket.se/sv/foretag/klassificeravaror

Vanliga frågor om tullhantering

Vad är en handelsfaktura eller commercial Invoice?

En handelsfaktura eller Commercial Invoice används för att beskriva varor som exporteras för försäljning och är en viktig del av klareringsprocessen där tullmyndigheter klassificerar gods så att tullavgifter och skatter kan bedömas korrekt.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.

Korrekt och fullständig information på en handelsfaktura är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering. De flesta fraktbolag kräver en handelsfaktura med tre kopior, alla individuellt signerad. De rekommenderar även att du lägger en extra kopia i paketet.

Fraktjakt skapar automatiskt en grundläggande handelsfaktura för er frakt med den mest vanliga informationen förifylld. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Var medveten om att vissa länder ibland inte godkänner handskriva handelsfakturor. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Signeringen behöver inte vara i original och i Fraktjakt kan du ladda upp din namnteckning så att den fylls i automatiskt.

Vad är en proformafaktura?

En proformafaktura används istället för en handelsfaktura om importören inte har köpt varan. Alltså om varan inte är till försäljning, till exempel för gåvor, varuprover, returer och reparationer. Proformafakturan är en viktig del av klareringsprocessen där tullmyndigheter klassificerar gods så att tullavgifter och skatter kan bedömas korrekt.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.

Korrekt och fullständig information på en handelsfaktura är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering. De flesta fraktbolag kräver en handelsfaktura med tre kopior, alla individuellt signerad. De rekommenderar även att du lägger en extra kopia i paketet.

Fraktjakt skapar automatiskt en grundläggande handelsfaktura för er frakt med den mest vanliga informationen förifylld. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Var medveten om att vissa länder ibland inte godkänner handskriva handelsfakturor. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Signeringen behöver inte vara i original och i Fraktjakt kan du ladda upp din namnteckning så att den fylls i automatiskt.

Vad är tulldeklaration CN22?

CN 22 är en förenklad tulldeklaration för brevförsändelser med värde upp till 2 000 kronor. CN 22 inkluderar även en säkerhetsdeklaration. Klistra CN22 direkt på framsidan av försändelsen, utan att vikas över en kant.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.

Korrekt och fullständig information på en tullhandling är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering.

Fraktjakt skapar automatiskt CN22 och flera övriga grundläggande tulldokument förifyllda med uppgifterna om er frakt. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Vad är tulldeklaration CN23?

CN 23 är en tulldeklaration med säkerhetsdeklaration för samtliga postpaket och brevförsändelser över 2 000 kronor. CN 23 gäller även för postpaket samt brevförsändelser under 2 000 kronor som skickas i handelssyfte. Tejpa dokumentet direkt på det du ska skicka eller lägg i plastficka som du fäster på försändelsen.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.

Korrekt och fullständig information på en tullhandling är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering. De flesta fraktbolag kräver tullhandlingar i tre kopior, alla individuellt signerade. De rekommenderar även att du lägger en extra kopia i paketet.

Fraktjakt skapar automatiskt CN23 och flera övriga grundläggande tulldokument förifyllda med uppgifterna om er frakt. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Vad är en säkerhetsdeklaration?

När du skickar postförsändelser inom EU ska en säkerhetsdeklaration bifogas på försändelsen. Denna fäster du på försändelsen.

Fraktjakt skapar automatiskt de säkerhetsdeklarationer som krävs för er frakt.

Vad är Tariff, Taric, HS och varukoder?

Varukoder (även kallade tulltariff-koder, taric-koder och hs-koder) är ofta inget krav, men förbättrar och snabbar upp tullarbetet. Ni får därmed kortare leveranstid och mindre risk för obehagliga överraskningar som straffavgifter eller att era paket helt och hållet fastnar och nekas av tullen.

En varukod består av tio siffror i importdeklarationen och åtta i exportdeklarationen. Varukoderna bygger på The Harmonized Commodity Description and Coding System, ett internationellt system som över 200 länder använder sig av som grund för tulländamål och handelsstatistik.

De fyra första siffrorna kallas HS-nummer, de sex första kallas HS-undernummer. Utöver HS-nummer och undernummer har vi inom EU utökat siffrorna till åtta. Dessa åttasiffriga varukoder kallas för ”kombinerade nomenklaturen” och är EU:s tulltaxa som ska användas för klassificering.

EU har byggt på den kombinerade nomenklaturen med en arbetstulltaxa som heter Taric. Taric består av tiosiffriga varukoder. Det gör det möjligt att koppla ihop bestämmelser om exempelvis antidumpning, licens och suspension av tull med den kombinerade nomenklaturen.

Som importör eller exportör är du ansvarig för att dina varor blir rätt klassificerade. Det här gäller också om du anlitar ett ombud som gör deklarationen. Om du har deklarerat en felaktig varukod kan det innebära att du har fått betala för lite eller för mycket i tull eller att det kanske krävs införseltillstånd för varan.

https://www.tullverket.se/sv/foretag/klassificeravaror

Vad är ett EORI-nummer?

Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer, (engelska: Economic Operator Registration and Identification, EORI) är ett system inom Europeiska unionen för att identifiera personer och företag som importerar varor från ett icke-EU-land till ett EU-land. EORI-systemet används också om du ska exportera varor från ett EU-land till ett land utanför EU.
https://eoriwebb.tullverket.se/ea-ansokan-klient/sv/ansokan

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Vad är ett VOEC-nummer?

VAT on e-commerce (VOEC). Undvik tullavgifter för varor upp till 3000 NOK vid export till Norge, genom att ansöka om ett VOEC-nummer och ta betalt för norsk moms.
https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/e-commerce-voec/

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Vad är ett UK supply VAT-nummer?

Momsnummer för supply VAT i Storbritannien. Är ett krav för att hantera betalningen av moms vid försäljning till konsumenter i Storbritannien om värdet inte är över 135 GBP (försäljningsvärde exkl frakt mm). Gäller även gåvor om varornas värde överstiger 50 GBP till samma mottagare under en 12 månadersperiod.
https://www.gov.uk/guidance/register-for-vat

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Vad är ett REX-nummer?

Registrerad exportör (Rex) är ett system som används för att intyga ursprung som kan ge förmånsbehandling vid export av varor värda mer än 6000 euro.
https://www.tullverket.se/sv/foretag/exporteravaror/frihandelvidexport/registreradexportorrex

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Vad är ett IOSS-nummer?

Import One-Stop-Shop (IOSS) används för att deklarera att moms redan betalats vid försäljningen av varor värda högst 150 euro. Företag som säljer varor som finns utanför EU till kunder inom EU kan ansöka om att använda IOSS.

IOSS är samma nummer som OSS, så europeiska företag kan använda sitt OSS-nummer i tulldeklarationer som IOSS. Ansök hos Skatteverket för att erhålla ett OSS-nummer.

www.skatteverket.se/foretag/moms/deklareramoms/ossredovisningavmomsenligtdesarskildaordningarna

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Måste jag ange innehållets värde även om det är en gåva?

Varornas värde används i de tulldokument Fraktjakt skapar och även om frakten saknar tullhandlingar, så kan det ändå vara fördelaktigt att ange värdet eftersom det också ligger till grund för era försäkringsalternativ.

Fraktjakt skapar automatiskt en Proforma Invoice (Proformafaktura) för frakter som behöver tullhandlingar om det är en gåva eller varuprov som skickas. För kommersiell utrikesfrakt skapas istället en Commercial Invoice (Handelsfaktura).

En gåva är något som skickas mellan två privatpersoner, som är för privat bruk och som skickas vid enstaka tillfällen samt utan någon som helst betalning av mottagaren. Gåvor får ofta heller inte vara värda mer än 1600 kronor. I annat fall kan tullen eller den transportör som agerar tullklarant fakturera en införselmoms.

Läs mer om svenska Tullverkets villkor för gåvor.
> www.tullverket.se/sv/privat/skickaellertaemotengava/taemotengavafranettlandutanforeu

Kan jag få hjälp med tulldeklarationen?

Fraktjakts system informerar automatiskt om de vanligaste uppgifterna som behövs vid import och export av varor. Vi skapar även de vanligaste tulldokumenten för era försändelser automatiskt tillsammans med övriga frakthandlingar.

Om något skulle vara otydligt hjälper vår kundtjänst gärna till, så även fraktbolagen ni köper frakten genom, men mest aktuell och specifik information för just er frakt får ni via Tullverket själva.

Där kan ni även slå upp varukoderna för era varor och se exakta villkor och skattesatser som gäller just dem till ert mottagande land.

https://www.tullverket.se/sv/foretag/klassificeravaror

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2023 Fraktjakt AB.
All rights reserved.