Information om leveransvillkor

För att bestämma leveransvillkor för vem som står för transporten, försäkringen och risken om något går fel används de standardiserade handelstermerna Incoterms och Combiterms.

Incoterms och Combiterms

Incoterms är en samling internationella leveransvillkor som används både inom Sverige och internationellt. Combiterms är ett svenskt komplement till Incoterms som används inom Sverige.

Vad är Incoterms?

Incoterms (International commerce terms) är en uppsättning internationella handelstermer om hur varutransportkostnader och ansvar ska fördelas mellan köpare och säljare. De är grundläggande i internationella handelstransaktioner och omfattar frågor som rör leveranser mellan köpare och säljare. Detta inkluderar hur varorna ska transporteras, vem som betalar för vad, import- och exportklarering, och vem som bär risken vid olika delar under transporten.

Vad är Combiterms?

Combiterms (kombinerade leveransvillkor) är en uppsättning svenska handelstermer som tagits fram av Sveriges Transportindustriförbund. Combiterms är ingen självständig regelsamling av leveransvillkor utan används som komplement till Incoterms för att bättre tydliggöra vem som ska stå för vissa kostnader, och för vilka sträckor. De erbjuder vägledning för Incoterms leveransvillkor och kostnadrubriker med tillhörande tresifferkod. Combiterms huvudfunktion är att kombinera leveransvillkoren med ett överskådligt system för kostnadsfördelningen mellan köpare och säljare.

Vanliga frågor om leveransvillkor

Vad innebär DDU?

DDU (Delivered Duties Unpaid) är en incoterm som innebär att säljaren avlämnar godset när det finns tillgängligt, ej avlastat, ej importklarerat på angiven plats. Säljaren står för alla kostnader och risker fram till dess med undantag för tullhantering. Termen kan användas oavsett transportsätt. Transportdokumentet, transportrisken och kostnaden för godstransporten övergår när godset finns till köparens förfogande på av köparen angiven plats. Denna incoterm utgick 2011-01-01.

Vad innebär DDP?

DDP (Delivered duty paid) är en incoterm som innebär att säljaren avlämnar godset när det importklarerats och ställs till köparens förfogande på anländande transportmedel, klart för lossning på den angivna destinationen. Säljaren bär alla kostnader och risker förenade med att transportera godset till den angivna platsen och ska klarera godset inte endast för export utan även för import, betala alla tullar för export och import och fullgöra alla tullformaliteter.

Vad innebär DAP?

DAP (Delivered at place) är en incoterm som innebär att säljaren avlämnar godset när det ställts till köparens förfogande på anländande transportmedel, klart för lossning på den angivna destinationen. Säljaren bär alla risker förenade med att transportera godset till den angivna platsen.

Vad innebär EXW?

EXW (Ex Works) är en incoterm som innebär att säljaren ställer godset till köparens förfogande på säljarens mark eller område som fabrik eller lager. Säljaren exportklarerar inte godset och det är inte lastat på något transportfordon. EXW innebär minimalt med ansvar för säljaren. Transportdokumentet, transportrisken och kostnaden för godstransporten övergår på säljarens område.

Vad innebär CPT?

CPT (Carriage Paid To) är en Incoterm som betyder frakt betald till med angiven bestämmelseort. Detta innebär att säljaren tar hand om exporten och transporten av godset till angiven destination. Säljaren ska tala om för köparen när varorna har levererats samt skicka ut en faktura och eventuellt andra dokument som har avtalats om. Risken övergår till köparen då godset lämnats till den första fraktföraren. Köparen handhar importen av varorna. Eventuell försäkring tecknas av köparen.

Vad innebär FOB?

FOB (Free on Board) är en Incoterm som används för sjötransporter. Free on Board betyder att godset övergår från säljaren till köparen när det har passerat fartygets reling. Detta betyder att köparen därefter får stå för risken och kostnaden vid förlust eller skada.

Vad är skillnaden på Incoterms och Combiterms?

Incoterms är en samling internationella leveransvillkor som används både inom Sverige och internationellt. Combiterms är ett svenskt komplement till Incoterms som används inom Sverige.

Vad är Incoterms?

Incoterms (International commerce terms) är en uppsättning internationella handelstermer om hur varutransportkostnader och ansvar ska fördelas mellan köpare och säljare. De är grundläggande i internationella handelstransaktioner och omfattar frågor som rör leveranser mellan köpare och säljare. Detta inkluderar hur varorna ska transporteras, vem som betalar för vad, import- och exportklarering, och vem som bär risken vid olika delar under transporten.

Vad är Combiterms?

Combiterms (kombinerade leveransvillkor) är en uppsättning svenska handelstermer som tagits fram av Sveriges Transportindustriförbund. Combiterms är ingen självständig regelsamling av leveransvillkor utan används som komplement till Incoterms för att bättre tydliggöra vem som ska stå för vissa kostnader, och för vilka sträckor. De erbjuder vägledning för Incoterms leveransvillkor och kostnadrubriker med tillhörande tresifferkod. Combiterms huvudfunktion är att kombinera leveransvillkoren med ett överskådligt system för kostnadsfördelningen mellan köpare och säljare.

Kan jag få hjälp med tulldeklarationen?

Fraktjakts system informerar automatiskt om de vanligaste uppgifterna som behövs vid import och export av varor. Vi skapar även de vanligaste tulldokumenten för era försändelser automatiskt tillsammans med övriga frakthandlingar.

Om något skulle vara otydligt hjälper vår kundtjänst gärna till, så även fraktbolagen ni köper frakten genom, men mest aktuell och specifik information för just er frakt får ni via Tullverket själva.

Där kan ni även slå upp varukoderna för era varor och se exakta villkor och skattesatser som gäller just dem till ert mottagande land.

https://www.tullverket.se/foretag/internationellhandel/klassificeravaror

Din integritet är viktig för oss
Vi använder cookies för att göra din upplevelse så bra som möjligt. Vi analyserar även ditt besök för att förstå våra kunders behov, samt rikta relevant information och marknadsföring till dig.

Genom att klicka på "Bekräfta cookies" accepterar du de cookies som används på Fraktjakt. Vill du endast tillåta vissa typer av cookies kan du ändra dina cookieinställningar.

Läs mer om Fraktjakts integritetspolicy.

Information och inställningar