Vanliga frågor & svar

Vad kan vi hjälpa dig med?

Här har vi samlat svaren till de vanligaste frågorna om Fraktjakt. Tveka inte på att Kontakta oss, så hjälper vi er direkt oavsett hur stor eller liten frågan är!

Konto

Kostar det någonting att använda Fraktjakt?

Nej!

Fraktjakts konto är helt gratis att registrera och använda.
Det tillkommer ingen annan avgift förutom de faktiska fraktköpen. Dessutom får du en bra rabatt på fraktpriset!

Om du sedan växt ur våra gratiskonton och behöver fler funktioner, så erbjuder Fraktjakt även stöd för egna fraktavtal och vår premiumtjänst Fraktjakt+ med branschunika lösningar som förenklar och snabbar upp er frakthantering ytterligare, men dessa är frivilliga och krävs inte för att använda Fraktjakt.

Se mer detaljerad genomgång av våra Priser.

Finns det fördelar med att registrera ett användarkonto?

Ja.

Genom att registrera dig som användare på Fraktjakt så kan du snabbare köpa dina frakter, med adressregister och sparade mallar för vanliga emballage och innehåll, samt tillgång till våra enkla orderkopplingar, automatiseringar, återkopplingar, spårning och fleranvändarsystem som ger er en överblick och statistik över era fraktköp.

Frakt

Är Fraktjakt ett fraktbolag?

Nej, vi hjälper dig att hitta ett lämpligt fraktbolag för er frakt. Vi förmedlar frakttjänster och fraktavtal, men fraktar inget själva.

Kan jag skicka frakter från utlandet till Sverige (import)?

Ja, du kan skicka både från och till Sverige med Fraktjakt.

Kan jag använda mina egna fraktavtal?

Vi erbjuder prisvärda frakter, inrikes som utrikes, där du redan från start kan ta del av våra färdigförhandlade fraktavtal med storkundsrabatt.

Har du redan fraktavtal är det även möjligt att använda egna fraktavtal med Fraktjakts transportadministrativa system.

Med Eget Fraktavtal kan du boka och hantera frakter mot dina egna fraktavtal direkt i Fraktjakt, samtidigt som du tar du del av alla våra övriga fördelar och unika funktioner som uppföljningar, orderkopplingar, automatiseringar, anpassningar och prisjämförelse.

Vilka villkor gäller för paketering av mitt fraktgods?

Det är ditt ansvar som avsändare att varan är korrekt emballerad och inte skadas eller skadar andra paket under transporten.

  Läs mer om våra Paketeringstips.

Hur fungerar upphämtning av frakt?

Vissa frakttjänster inkluderar upphämtning av transportören. Dessa tjänster är tydligt markerade redan i sökresultaten och Fraktjakt gör det möjligt för er att automatiskt boka upphämtning elektroniskt samtidigt som ert fraktköp.

Ni kan själva kontrollera era kommande upphämtningar i kassan, ändra tid, adresser, instruktioner och även avboka upphämtning vid behov. I er adressbok kan ni spara uppgifter och önskemål på er förvalda upphämtningsadress, så att ni slipper mata in dem manuellt varje gång. Där kan ni även ange instruktioner till chauffören och vilka dagar och tider ni är tillgänglig för upphämtning.

Förberedelser inför upphämtningen
Vid upphämtning ska godset redan vara emballerat, adresserat, framställt och klart för omedelbar avhämtning. Varje kolli ska vara adresserat med den fraktetikett och övriga frakthandlingar som Fraktjakt tillhandahåller för utskrift, såvida inga andra instruktioner anges.

Olika fraktleverantörer

Om ni bokat upphämtning av flera olika fraktbolag behöver ni tydligt separera paketen, företrädesvis med paketburar tydligt uppmärkta per fraktbolag, så att paketen inte hämtas av fel transportör.

Bomkörning

Det är viktigt att avbeställa oönskade upphämtningar innan fraktköpet. Gods som inte är tillgängligt och färdigt för transport vid tiden för upphämtningen riskerar resultera i tilläggsavgift från fraktbolagen i form av "bomkörning".

Obs! Önskad upphämtningsdag och tid är endast önskemål och kan inte garanteras av fraktbolagen eftersom det kan krocka med förarens körschema och andra oförutsedda situationer kan uppstå som medför att upphämtning inte blir möjlig.

Missad upphämtning
Om fraktbolaget av någon anledning missar upphämtningen, är fraktbolagens praxis att ny upphämtning måste bokas. Kontakta kundtjänst, så hjälper vi er att boka om en missad upphämtning.

  Läs mer om upphämtningar

Kan jag avboka min hämtning och lämna in själv?

Ja, du kan avboka din hämtning.

Klicka upp    alternativmenyn längst till höger i bokningsrutan och välj "Boka senare" eller "Avboka" för frakter som stödjer egen inlämning.

 • För DHL:s företagstjänster gäller endast inlämning i deras terminaler.
 • Tjänsten Schenker Ombud kan lämnas in hos ett Schenker ombud.

Du kan även ställa in om du vill att bokningarna skall vara inaktiverade som standard under ditt företags inställningar.

Se detaljerna under din bokning i Fraktjakt för mer information.

Vad är skillnaden mellan Incoterms och Combiterms?

Incoterms är en samling internationella leveransvillkor som används både inom Sverige och internationellt. Combiterms är ett svenskt komplement till Incoterms som används inom Sverige.

  Information om leveransvillkor

Vad är Incoterms?

Incoterms (International commerce terms) är en uppsättning internationella handelstermer om hur varutransportkostnader och ansvar ska fördelas mellan köpare och säljare. De är grundläggande i internationella handelstransaktioner och omfattar frågor som rör leveranser mellan köpare och säljare. Detta inkluderar hur varorna ska transporteras, vem som betalar för vad, import- och exportklarering, och vem som bär risken vid olika delar under transporten.

  Information om leveransvillkor

Vad är Combiterms?

Combiterms (kombinerade leveransvillkor) är en uppsättning svenska handelstermer som tagits fram av Sveriges Transportindustriförbund. Combiterms är ingen självständig regelsamling av leveransvillkor utan används som komplement till Incoterms för att bättre tydliggöra vem som ska stå för vissa kostnader, och för vilka sträckor. De erbjuder vägledning för Incoterms leveransvillkor och kostnadrubriker med tillhörande tresifferkod. Combiterms huvudfunktion är att kombinera leveransvillkoren med ett överskådligt system för kostnadsfördelningen mellan köpare och säljare.

  Information om leveransvillkor

Vad innebär DDU?

DDU (Delivered Duties Unpaid) är en incoterm som innebär att säljaren avlämnar godset när det finns tillgängligt, ej avlastat, ej importklarerat på angiven plats. Säljaren står för alla kostnader och risker fram till dess med undantag för tullhantering. Termen kan användas oavsett transportsätt. Transportdokumentet, transportrisken och kostnaden för godstransporten övergår när godset finns till köparens förfogande på av köparen angiven plats. Denna incoterm utgick 2011-01-01.

Vad innebär DDP?

DDP (Delivered duty paid) är en incoterm som innebär att säljaren avlämnar godset när det importklarerats och ställs till köparens förfogande på anländande transportmedel, klart för lossning på den angivna destinationen. Säljaren bär alla kostnader och risker förenade med att transportera godset till den angivna platsen och ska klarera godset inte endast för export utan även för import, betala alla tullar för export och import och fullgöra alla tullformaliteter.

Vad innebär DAP?

DAP (Delivered at place) är en incoterm som innebär att säljaren avlämnar godset när det ställts till köparens förfogande på anländande transportmedel, klart för lossning på den angivna destinationen. Säljaren bär alla risker förenade med att transportera godset till den angivna platsen.

Vad innebär EXW?

EXW (Ex Works) är en incoterm som innebär att säljaren ställer godset till köparens förfogande på säljarens mark eller område som fabrik eller lager. Säljaren exportklarerar inte godset och det är inte lastat på något transportfordon. EXW innebär minimalt med ansvar för säljaren. Transportdokumentet, transportrisken och kostnaden för godstransporten övergår på säljarens område.

Vad innebär CPT?

CPT (Carriage Paid To) är en Incoterm som betyder frakt betald till med angiven bestämmelseort. Detta innebär att säljaren tar hand om exporten och transporten av godset till angiven destination. Säljaren ska tala om för köparen när varorna har levererats samt skicka ut en faktura och eventuellt andra dokument som har avtalats om. Risken övergår till köparen då godset lämnats till den första fraktföraren. Köparen handhar importen av varorna. Eventuell försäkring tecknas av köparen.

Vad innebär FOB?

FOB (Free on Board) är en Incoterm som används för sjötransporter. Free on Board betyder att godset övergår från säljaren till köparen när det har passerat fartygets reling. Detta betyder att köparen därefter får stå för risken och kostnaden vid förlust eller skada.

Vad är villkoren för varuförsäkringen?

Fraktjakts varuförsäkring ger ett omfattande skydd. Har du inte använt Fraktjakts varuförsäkring kommer transporten vara oförsäkrad. Finns ingen försäkring gäller transportörens ansvar. Fraktjakts varuförsäkring gäller för alla Fraktjakts spårbara frakttjänster (dock ej brevtjänster som exempelvis PostNord Varubrev).

De viktigaste undantagen är förlust eller skada som beror på:

 • Varans egen beskaffenhet, hit räknas bl.a. temperaturpåverkan
 • Bristfällig packning, märkning, dåligt emballage eller skada på grund av att varan inte iordningställts för transport
 • Redan skadat gods
 • Försening – oavsett orsak
 • Krig eller krigsliknande händelser
 • Strejk eller arbetsmarknadskonflikter
En del av de här undantagen kan helt eller delvis medförsäkras. Det är viktigt att tänka på om du exempelvis ska försäkra temperaturkänsliga varor.

Gods som inte omfattas av Fraktjakts varuförsäkring är:

 • Redan skadat gods, konst, värdesaker (t ex smycken, ädla metaller och stenar, frimärken, obligationer och pengar), sågade trävaror och timmer, livsmedel - färska och frysta, läkemedel, tobak och alkoholhaltiga drycker, levande djur, containers och andra lastbärare olja, gas och andra fossila bränslen.
 • För följande destinationer gäller inte Fraktjakts varuförsäkring: Belarus, Russia, South Sudan, Syria, Ukraine, Yemen

  Information om varuförsäkringar

Hur reklamerar jag en frakt?

Om godset skulle försvinna eller det uppstår en skada under frakten behöver ni snarast anmäla detta för att få möjlighet till skadestånd.

Om frakten är köpt på Fraktjakts fraktavtal hjälper vår kundtjänst er att driva en reklamationsprocess mot fraktbolaget. För frakter köpta mot egna fraktavtal behöver ni vända er direkt till fraktbolagen.

Reklamationer kan ta upp till 3 månader att handlägga hos transportören. För exportfrakter kan det ta lite längre då mottagande länder ska svara på anmälan som görs från Sverige.

En tilläggsförsäkring garanterar inte att det alltid betalas ut ersättning om olyckan skulle vara framme och det uppstår en skada. Reklamationen (skadan) måste först bli godkänd av transportören för att ett sådant tillägg ska gälla och ersättning kan betalas ut.

All ersättning till företag är utan moms, enligt Skatteverkets regler.

  Reklamera skadat gods

  Reklamera saknat gods

Vad händer vid en skada om jag har varuförsäkring?

Reklamationen anmäls till Fraktjakt i vanlig ordning. If Skadeförsäkring kommer sedan handlägga ert ärende, de kan komma att kontakta dig vid eventuella frågor. If kommer även sköta utbetalningen till dig.

Har ni frågor gällande en pågående skada/reklamation är det i första hand er handläggare på If ni ska vända er till, självklart går det bra att även ta kontakt med Fraktjakt.

  Information om varuförsäkringar

Adresser

Vad är en leveransadress?

En leveransadress är mottagarens gatuadress dit chauffören kan leverera varor och försändelser, samt erhålla kvittens. Leveransadress måste innehålla en gatuadress. Boxadress är ingen giltlig leveransadress för paketförsändelser.

Vad är en postadress?

En postadressen används för brevleveranser. Den kan antingen vara en gatuadress eller boxadress.

Vad innebär en c/o-adress?

Benämnigen c/o är en förkortning av begreppet care of som betyder ta hand om. Det anges på gatuadressens första rad framför namnet på den person som hanterar posten. Inneboende och de som hyr bostad i andra hand rekommenderas inte ange en c/o adress. De bör istället ange sitt namn direkt på dörren och på post- eller fastighetsboxen vid entrén.

c/o bör inte användas för hämtadresser. Ange istället ett alternativt avsändarnamn.

Vad innebär administrativa postnummer?

Administrativa postnummer innebär undantag från geografiska postnummer. Det kan vara Poste restante, Tävlingspost, Svarspost/Frisvar, Boxar eller Storkundspostnummer.

Poste restante kan mottagaren hämta posten på Postnords utdelningskontor, utan att adressaten har en postbox. I postnummersystemet finns ett antal postnummer avsatta för Poste restante.

Tävlingspost används för tävlingar där svaren kommer med fysiskt brev och är vanligast i storstäderna.

Svarspost/Frisvar är en tjänst där mottagaren betalar portot i efterskott.

Vad innebär boxpostnummer?

Ett boxpostnummer är ett postnummer för en postboxanläggning. Boxpostnumret anger inom vilket geografiskt område boxanläggningen finns. Som utdelningsadress i postadressen anges Box plus ett nummer. För att posthanteringen ska fungera krävs att adressaterna har anmält ”särskild postadress” till skatteverkets Folkbokföringsenhet.

Observera: Från boxadresser kan ej hämtning och utkörning av paket ske.

Vad innebär ett storkundspostnummer?

Storkundspostnummer kan på postoperatörens initiativ tilldelas kunder i storstadsområden med ett stort antal dagliga försändelser. Det ger en enklare rationellare av frakten. De egna postnumren får endast användas brev. Storkundspostnummer fungerar inte för pakettjänster, som delas ut och kvitteras vid kundens leveransadress. Postadress med eget postnummer anges utan utdelningsadress, då de inte exakt definierar adressatens geografiska position.

Fraktpriser

Är frakten billigare med Fraktjakt?

Vi erbjuder prisvärda frakter, inrikes som utrikes, där du redan från start kan ta del av våra färdigförhandlade fraktavtal med storkundsrabatt.

Har du redan fraktavtal är det även möjligt att använda egna fraktavtal med Fraktjakts transportadministrativa system.

Vad ingår i fraktpriset?

Till skillnad mot andra transportsystem och fraktmäklare, så visar Fraktjakt hela fraktpriset, all inclusive. Inklusive alla tillägg som DMT, drivmedelstillägg/bränsleavgifter, hamnavgifter, storstadstillägg, ortstillägg, aviseringsavgifter, kapacitetstillägg, trafikstörningsavgifter, valutatillägg, skrymme/stort pakettillägg, säsongstillägg, tillägg för varulinjer och andra obligatoriska tilläggsavgifter som alltid annars tillkommer till den egentliga fraktkostnaden som ni faktureras.

På så vis slipper ni onödiga överraskningar och får en bättre möjlighet att planera och optimera era utgifter.

  Läs mer om Prisuppslag för alla dina frakttjänster

Tillkommer det några andra avgifter till det angivna fraktpriset?

Nej!

Har du angivit allt korrekt och följt frakttjänstens villkor, så räknar vi fram den totala kostnaden inklusive alla eventuella upphämtningsavgifter, bränslepåslag, storstadstillägg osv som fraktbolagen bestämt.

I motsats till andra sajter så visar Fraktjakt alltid priserna "all-inclusive", med alla obligatoriska tilläggsavgifter, för att den faktiska fraktkostnaden skall bli så transparent som möjligt för dig som fraktköpare. Men beroende på om ni tex missar en upphämtningstid, godset bedöms vara för dåligt emballerat, etiketter saknas, mått och vikt inte stämmer eller mottagaren inte tar emot försändelsen, kan det tillkomma tilläggsavgifter i efterhand som vi inte kan förutse. Läs gärna på om tilläggsavgifter i villkoren för varje frakttjänst eller ta kontakt med vår kundtjänst om ni har frågor.

Men är allt deklarerat korrekt och ni håller er inom villkoren för frakttjänsten, så skall även priset motsvara det totalpris som gäller för tjänsten utan att det blir några otrevliga överraskningar, som kan hända när man bokar frakter "blint" utan fullt prisuppslag i andra TA-system.

Är fraktkostnaden med eller utan moms?

Söker du som privatperson finns momsen med i priset, men söker du som företag visas priset utan moms. Det finns alltid en text ovan eller under priserna som berättar om priserna inkluderar moms eller ej.

Beräknas fraktpriset på vikt eller mått och volym?

Priset beräknas både på volym och vikt, men det kan också tillkomma bränslekostnad för leveranssträcka, upphämtningstillägg, storstadstillägg och en mängd andra avgifter där varje fraktbolag har olika uträkningsmetoder.

I motsats till andra sajter så visar Fraktjakt alltid priserna "all-inclusive", med alla obligatoriska tilläggsavgifter, för att den faktiska fraktkostnaden skall bli så transparent som möjligt för dig som fraktköpare. Men beroende på om ni tex missar en upphämtningstid, godset bedöms vara för dåligt emballerat, etiketter saknas, mått och vikt inte stämmer eller mottagaren inte tar emot försändelsen, kan det tillkomma tilläggsavgifter i efterhand som vi inte kan förutse. Läs gärna på om tilläggsavgifter i villkoren för varje frakttjänst eller ta kontakt med vår kundtjänst om ni har frågor.

Tulldeklarationer

Kan jag få hjälp med tulldeklarationen?

Fraktjakts system informerar automatiskt om de vanligaste uppgifterna som behövs vid import och export av varor. Vi skapar även de vanligaste tulldokumenten för era försändelser automatiskt tillsammans med övriga frakthandlingar.

Om något skulle vara otydligt hjälper vår kundtjänst gärna till, så även fraktbolagen ni köper frakten genom, men mest aktuell och specifik information för just er frakt får ni via Tullverket själva.

Där kan ni även slå upp varukoderna för era varor och se exakta villkor och skattesatser som gäller just dem till ert mottagande land.

https://www.tullverket.se/foretag/internationellhandel/klassificeravaror

Fraktjakts information om vår Hjälp med tulldeklarationen

Vad är en handelsfaktura eller commercial Invoice?

En handelsfaktura eller Commercial Invoice används för att beskriva varor som exporteras för försäljning och är en viktig del av klareringsprocessen där tullmyndigheter klassificerar gods så att tullavgifter och skatter kan bedömas korrekt.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.

Korrekt och fullständig information på en handelsfaktura är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering. De flesta fraktbolag kräver en handelsfaktura med tre kopior, alla individuellt signerad. De rekommenderar även att du lägger en extra kopia i paketet.

Fraktjakt skapar automatiskt en grundläggande handelsfaktura för er frakt med den mest vanliga informationen förifylld. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Var medveten om att vissa länder ibland inte godkänner handskriva handelsfakturor. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull eller fraktbolagens tullombud. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Signeringen behöver inte vara i original och i Fraktjakt kan du ladda upp din namnteckning så att den fylls i automatiskt.

Vad är en proformafaktura?

En proformafaktura används istället för en handelsfaktura om importören inte har köpt varan. Alltså om varan inte är till försäljning, till exempel för gåvor, varuprover, returer och reparationer. Proformafakturan är en viktig del av klareringsprocessen där tullmyndigheter klassificerar gods så att tullavgifter och skatter kan bedömas korrekt.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.

Korrekt och fullständig information på en handelsfaktura är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering. De flesta fraktbolag kräver en handelsfaktura med tre kopior, alla individuellt signerad. De rekommenderar även att du lägger en extra kopia i paketet.

Fraktjakt skapar automatiskt en grundläggande handelsfaktura för er frakt med den mest vanliga informationen förifylld. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Var medveten om att vissa länder ibland inte godkänner handskriva handelsfakturor. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull eller fraktbolagens tullombud. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Signeringen behöver inte vara i original och i Fraktjakt kan du ladda upp din namnteckning så att den fylls i automatiskt.

Vad är Tariff, Taric, HS och varukoder?

Varukoder (även kallade tulltariff-koder, taric-koder och hs-koder) är ofta inget krav, men förbättrar och snabbar upp tullarbetet. Ni får därmed kortare leveranstid och mindre risk för obehagliga överraskningar som straffavgifter eller att era paket helt och hållet fastnar och nekas av tullen.

En varukod består av tio siffror i importdeklarationen och åtta i exportdeklarationen. Varukoderna bygger på The Harmonized Commodity Description and Coding System, ett internationellt system som över 200 länder använder sig av som grund för tulländamål och handelsstatistik.

De fyra första siffrorna kallas HS-nummer, de sex första kallas HS-undernummer. Utöver HS-nummer och undernummer har vi inom EU utökat siffrorna till åtta. Dessa åttasiffriga varukoder kallas för ”kombinerade nomenklaturen” och är EU:s tulltaxa som ska användas för klassificering.

EU har byggt på den kombinerade nomenklaturen med en arbetstulltaxa som heter Taric. Taric består av tiosiffriga varukoder. Det gör det möjligt att koppla ihop bestämmelser om exempelvis antidumpning, licens och suspension av tull med den kombinerade nomenklaturen.

Som importör eller exportör är du ansvarig för att dina varor blir rätt klassificerade. Det här gäller också om du anlitar ett ombud som gör deklarationen. Om du har deklarerat en felaktig varukod kan det innebära att du har fått betala för lite eller för mycket i tull eller att det kanske krävs införseltillstånd för varan.

https://www.tullverket.se/foretag/internationellhandel/klassificeravaror

Med våra Intelligenta innehållsmallar kan ni komplettera era frakter med korrekta varukoder automatiskt, genom att antingen automatiskt hämta information från tidigare frakter och på så vis lära upp ett smart varuregister med nya mallar eller manuellt lära innehållsmallarna vad ni vill komplettera kommande frakter med.

Vad är ett EORI-nummer?

Registrerings- och identitetsnummer för ekonomiska aktörer, (engelska: Economic Operator Registration and Identification, EORI).

EORI är ett system inom Europeiska unionen för att identifiera personer och företag som importerar varor från ett icke-EU-land till ett EU-land. EORI-systemet används också om du ska exportera varor från ett EU-land till ett land utanför EU.
https://eoriwebb.tullverket.se/ea-ansokan-klient/sv/ansokan

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Vad är ett VOEC-nummer?

VAT on e-commerce (VOEC).

Undvik tullavgifter för varor upp till 3000 NOK vid export till Norge, genom att ansöka om ett VOEC-nummer och ta betalt för norsk moms.
https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-duties/vat/foreign/e-commerce-voec/

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Vad är ett MVA-nummer?

Norskt MVA-nummer (merverdiavgift) för att deklarera norsk moms.

Företag som säljer till kunder i Norge är skyldiga att registrera sig i mervärdesskatteregistret så snart deras omsättning överstiger NOK 50 000 (NOK 140 000 för välgörande och välgörande organisationer).

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Vad är ett UK supply VAT-nummer?

Momsnummer för supply VAT i Storbritannien.

Är ett krav för att hantera betalningen av moms vid försäljning till konsumenter i Storbritannien om värdet inte är över 135 GBP (försäljningsvärde exkl frakt mm). Gäller även gåvor om varornas värde överstiger 50 GBP till samma mottagare under en 12 månadersperiod.
https://www.gov.uk/guidance/register-for-vat

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Vad är ett REX-nummer?

Registrerad exportör (REX).

REX är ett system som används för att intyga ursprung som kan ge förmånsbehandling vid export av varor värda mer än 6000 euro.
https://www.tullverket.se/sv/foretag/exporteravaror/frihandelvidexport/registreradexportorrex

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Vad är ett IOSS-nummer?

Import One-Stop-Shop (IOSS).

IOSS används för att deklarera att moms redan betalats vid försäljningen av varor värda högst 150 euro. Företag som säljer varor som finns utanför EU till kunder inom EU kan ansöka om att använda IOSS.

IOSS är samma nummer som OSS, så europeiska företag kan använda sitt OSS-nummer i tulldeklarationer som IOSS. Ansök hos Skatteverket för att erhålla ett OSS-nummer.

www.skatteverket.se/foretag/moms/deklareramoms/ossredovisningavmomsenligtdesarskildaordningarna

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Vad är ett EKAER-nummer?

EKAER (Ungerns elektroniska kontroll av transporter på allmänna vägar).

Som en del av kampen mot skattebedrägerier har Ungern infört EKÁER-systemet. Målet med systemet är att spåra den faktiska vägen för godset som transporteras på allmänna vägar och att säkerställa betalning av de offentliga bördor som uppstår vid köp och försäljning av varorna.

EKÁER registrerings- och meddelandeskyldighet gäller för eventuellt

 • Förvärv av varor eller andra ändamål import av varor från Europeiska unionen till Ungern
 • Varuleveranser eller andra ändamål med export av varor till Europeiska unionen från Ungern
 • Första skattepliktiga leveranser av varor till icke-konsumenter i Ungern
 • som inbegriper vägtullpliktig vägtransport eller transport med ett motorfordon med en totalvikt över 3,5 ton om mängden icke-riskiga produkter som transporteras i en leverans från en avsändare till en mottagare överstiger 5 miljoner forint (HUF) i värde eller 2 500 kg i vikt.

När det gäller riskfyllda produkter uppstår EKÁER-meddelandeskyldighet för all transport med vägfordon i de ovan nämnda förhållandena om värdet av produkterna som transporteras i en leverans från en avsändare till en mottagare överstiger 1 miljon forint eller om dess bruttovikt överstiger 500 kg. Om transporten inte meddelas i EKÁER-systemet kan frakten tas i beslag och den utdömda påföljden kan nå upp till 40 procent av varans värde.

I Fraktjakt kan detta nummer sparas och automatiskt fyllas i när det behövs i era tullhandlingar. Både för era egna företag och era mottagare genom vårt automatiska adressregister.

Vad är tulldeklaration CN22?

CN 22 är en förenklad tulldeklaration för brevförsändelser med värde upp till 2 000 kronor. CN 22 inkluderar även en säkerhetsdeklaration. Klistra CN22 direkt på framsidan av försändelsen, utan att vikas över en kant.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.

Korrekt och fullständig information på en tullhandling är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering.

Fraktjakt skapar automatiskt CN22 och flera övriga grundläggande tulldokument förifyllda med uppgifterna om er frakt. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull eller fraktbolagens tullombud. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Vad är tulldeklaration CN23?

CN 23 är en tulldeklaration med säkerhetsdeklaration för samtliga postpaket och brevförsändelser över 2 000 kronor. CN 23 gäller även för postpaket samt brevförsändelser under 2 000 kronor som skickas i handelssyfte. Tejpa dokumentet direkt på det du ska skicka eller lägg i plastficka som du fäster på försändelsen.

Alla försändelser till länder utanför den Europeiska unionen (EU) kräver tullhandlingar. Ingen tullhandling krävs för varor som skickas inom EU, undantaget Cypern, Grekland och Malta, samt områden utanför EUs punktskatteområden som Åland och Kanarieöarna.

Korrekt och fullständig information på en tullhandling är mycket viktigt för att få en snabb och problemfri tullhantering. De flesta fraktbolag kräver tullhandlingar i tre kopior, alla individuellt signerade. De rekommenderar även att du lägger en extra kopia i paketet.

Fraktjakt skapar automatiskt CN23 och flera övriga grundläggande tulldokument förifyllda med uppgifterna om er frakt. Det är dock fortfarande ert ansvar att kontrollera så att informationen stämmer och ifall några uppgifter saknas. Önskar ni skapa era egna tullhandlingar kan ni inaktivera Fraktjakts dokument under era utskriftsinställningar. Om inte dokumentet är korrekt kan frakten stoppas av mottagande tull eller fraktbolagens tullombud. Fraktjakt kommer då att fakturera för de merkostnader som kan uppstå.

Vad är en säkerhetsdeklaration?

När du skickar postförsändelser inom EU ska en säkerhetsdeklaration bifogas på försändelsen. Denna fäster du på försändelsen.

Fraktjakt skapar automatiskt de säkerhetsdeklarationer som krävs för er frakt.

Måste jag ange innehållets värde även om det är en gåva?

Varornas värde används i de tulldokument Fraktjakt skapar och även om frakten saknar tullhandlingar, så kan det ändå vara fördelaktigt att ange värdet eftersom det också ligger till grund för era försäkringsalternativ.

Fraktjakt skapar automatiskt en Proforma Invoice (Proformafaktura) för frakter som behöver tullhandlingar om det är en gåva eller varuprov som skickas. För kommersiell utrikesfrakt skapas istället en Commercial Invoice (Handelsfaktura).

En gåva är något som skickas mellan två privatpersoner, som är för privat bruk och som skickas vid enstaka tillfällen samt utan någon som helst betalning av mottagaren. Gåvor får ofta heller inte vara värda mer än 1600 kronor. I annat fall kan tullen eller den transportör som agerar tullklarant fakturera en införselmoms.

Läs mer om svenska Tullverkets villkor för gåvor.
> www.tullverket.se/sv/privat/skickaellertaemotengava/taemotengavafranettlandutanforeu

Utskrifter

Vilka utskriftsformat stödjer Fraktjakt?

Fraktjakt stödjer följande utskriftsformat

 • A4-papper Printer_a4
  A4-papper
  Utskrift på vanliga A4-papper.
 • Etiketter 104 x 268 mm på A4 Printer_a4
  Etiketter 104 x 268 mm på A4
  STE-transportetiketter i format 104 x 268 mm med kvittodel på A4 för utskrift på vanlig A4-skrivare.
 • Etiketter 105 x 251 mm Printer_a4
  Etiketter 105 x 251 mm
  Etiketter i format 105 x 251 mm för dedikerad etikettskrivare.
 • Etiketter 105 x 220 mm Printer_a4
  Etiketter 105 x 220 mm
  Etiketter i format 105 x 220 mm för dedikerad etikettskrivare.

Saknar du etiketter?

Du vet väl att du kan köpa allt från etiketter till emballage och även etikettskrivare snabbt och enkelt till låga priser direkt från oss?

Handla i Fraktjakts fraktbutik

Hur ställer jag in utskrift för etikettskrivare?

Fraktetiketter skriver du smidigast och billigast ut med en etikettskrivare.
Vi rekommenderar etikettskrivarna TSC DA210/DA220 och Zebra GK420D.

Tips: Ni kan köpa TSC DA210 billigt online i vår egen webbutik.

Fel utskriftsstorlek?

Om ni upplever problem med storleken på utskrifterna, så bör ni först kontrollera att ni angivit rätt utskriftsformat i Fraktjakt innan ni skapade frakten. Ni kan inte ändra utskriftstyp retroaktivt på redan köpta frakter.

Ni kan även behöva ange vissa inställningar för er skrivare i ert operativsystem.

(Se exempelbilder för TSC etikettskrivare)

(Se exempelbild för Zebraskrivare)

Vad är en fraktetikett?

En fraktetikett eller transportetikett är ett dokument som innehåller detaljer och instruktioner om transporten av en försändelse. Den fästs direkt på godset till skillnad mot en fraktsedel som läggs i en plastficka. Streckkoderna och QR-koderna på etiketten är extra viktiga för att transportörernas sorteringsmaskiner ska kunna hantera godset korrekt.

Skriv ut fraktetiketterna med etikettskrivare på självhäftande etikettpapper eller med en vanlig skrivare på vita A4-papper som sedan tejpas fast på paketets ovansida. Se till att etiketten är helt synlig på en sida och att den inte täcker någon skarv. Tänk även på att ta bort eventuella gamla fraktetiketter från paketen.

Vad är en fraktsedel?

En fraktsedel är ett dokument som innehåller detaljer och instruktioner om transporten av en försändelse. Till skillnad mot en fraktetikett läggs fraktsedeln i en plastficka. Den ska inte förväxlas med sändningslista som är ett kvitto på att transportören tagit emot godset.

Skriv ut fraktsedlarna på vanliga vita A4-papper och placera dem i en genomskinlig ficka som fästs på paketet.

Vad är en sändningslista?

En sändningslista är en sammanfattning av allt gods som ingår i en försändelse. Den fungerar som ett kvitto på att transportören tagit emot godset.

Fraktjakt skapar automatiskt sändningslistor i två exemplar. Ett exemplar som transportören signerar för att bekräfta upphämtning av godset och ett exemplar som transportören kan behålla.

Ni kan inaktivera skapandet av sändningslistor i era utskriftsinställningar om ni skapar egna sändningslistor, men undvik att skicka gods utan använda sändningslistor.

Dessa dokument är viktiga för att ni skall kunna bevisa frakten om godset skulle försvinna. Var noga med att få chaufförens underskrift på sändningslistan. Det är ditt kvitto på att transportören har tagit emot din frakt och krävs för att du ska kunna reklamera frakten.

Vad är en följesedel?

En följesedel är ett dokument för mottagaren som specificerar vad godset innehåller. När mottagaren öppnar godset kan denna göra en avstämning mot följesedeln.

Fraktjakt kan automatiskt skapa följesedlar åt era frakter. Önskar ni inte använda Fraktjakts följesedlar kan ni inaktivera dessa dokument under era utskriftsinställningar.

Betalning

Vilka betalningssätt finns på Fraktjakt?

 • Kortbetalning med Visa eller MasterCard i samarbete med Payer Financial Services AB. När du betalar med kort skickas du vidare till en säker sida med SSL-certifikat hos Payer Financial Services AB, där du tryggt fyller i dina kortuppgifter och genomför betalningen direkt.
 • Förbetalt saldo, betala med ditt förbetalda saldo. Sätt in och hantera ett förbetalt saldo för att enklare och snabbare kunna betala inuti Fraktjakt.
 • Swish, privatpersoner kan använda Swish som betalningssätt.
 • Daglig samlingsfaktura med 10 dagar (20 dagar med Fraktjakt+) som betalningsvillkor. Vi tar en fakturaavgift beroende på leveranssätt. För fakturor som levereras via e-post tillkommer en faktureringsavgift på 0 kr (0 kr inkl moms). För fakturor som levereras via brev tillkommer en faktureringsavgift på 32 kr (40 kr inkl moms).
 • Veckolig samlingsfaktura, kontakta vår kundtjänst.

Hittar du inte det du söker?

Vi har mer utförliga guider att ladda ned i form av våra manualer för privatpersoner, företag och webbutiker.

Gå till våra manualer
Din integritet är viktig för oss
Vi använder cookies för att göra din upplevelse så bra som möjligt. Vi analyserar även ditt besök för att förstå våra kunders behov, samt rikta relevant information och marknadsföring till dig.

Genom att klicka på "Bekräfta cookies" accepterar du de cookies som används på Fraktjakt. Vill du endast tillåta vissa typer av cookies kan du ändra dina cookieinställningar.

Läs mer om Fraktjakts integritetspolicy.

Information och inställningar