Bussgods

Phone 010 19 89 200
Email fraktinfo@bussgods.se
Website bussgods.se
Postal address
Lokala adresser hittar du
på www.bussgods.se
55115  JÖNKÖPING
Areas of operation All of Sweden
Sends to Sweden

Sectors

Paketfrakt
Styckegodstransporter
Budtransporter
Expressleverans
Godstransporter

Ecolabelling

Busstrafiken skall vara bästa miljöval vid vägtransporter. Inga extra transportresurser behöver sättas in för transport av gods utan transporterna utförs samordnat och gemensamt enligt tidtabell inom redan befintlig busstrafik.

Information

Syftet med Bussgods Sverige är att kunna erbjuda företag och privatpersoner prisvärda, snabba och säkra styckegodstransporter. Detta skall kunna ske genom att merutnyttja bussar i linjetrafik och därvid tillgodose behovet av sådana transporter över hela länet och mellan länen. Tanken är också att godstransporterna skall ge ett ekonomiskt överskott som gynnar kollektivtrafiken.

Bussgods är representerad i varje län (http://www.bussgods.se). Det går inte att skicka till och från Gotland med Bussgods.

Your privacy is important to us
We use cookies to make your experience as good as possible. We also analyze your visit to understand our customers' needs, as well as direct relevant information and marketing to you.

By clicking on "Confirm cookies" you accept the cookies used on Fraktjakt. If you only want to allow certain types of cookies, you can change your cookie settings.

Read more about Fraktjakt's privacy policy.

Information and settings