Information om varuförsäkringar

Nytt samarbete mellan Fraktjakt och If Skadeförsäkring

Genom vår nya gruppförsäkring hos If Skadeförsäkring vill vi skapa en större trygghet för våra kunders gods under transport oavsett vilken transportör du väljer att använda dig av när du bokar dina frakter genom Fraktjakt.

Vi försäkrar ditt gods i tre nivåer
Godsvärde Kostnad Självrisk
< 30 000 kr 75 kr 500 kr
< 80 000 kr 225 kr 1 500 kr
< 200 000 kr 695 kr 2 000 kr

Kostnaden avser försändelser med det unika bokningsnumret du blir tilldelad vid fraktbokningen. Självrisken betalar du endast då reklamationen godkänts och ersättning betalas ut.
Försäkringen gäller ej brevtjänster.

Var noga med att läsa igenom villkoren för If Skadeförsäkring.

Automatisera dina varuförsäkringar

Nu inför vi också möjligheten att automatisera era försäkringsval. Ni hittar de nya försäkringsvalen i den nya dedikerade inställningssidan för försäkringar, samt under era vanliga inställningar.

Bli Fraktjaktare i dag!

Vanliga frågor om försäkringar

Vad är villkoren för varuförsäkringen?

Fraktjakts varuförsäkring ger ett omfattande skydd. Har du inte använt Fraktjakts varuförsäkring kommer transporten vara oförsäkrad. Finns ingen försäkring gäller transportörens ansvar. Fraktjakts varuförsäkring gäller för alla Fraktjakts spårbara frakttjänster (dock ej brevtjänster som exempelvis PostNord Varubrev).

De viktigaste undantagen är förlust eller skada som beror på:

  • Varans egen beskaffenhet, hit räknas bl.a. temperaturpåverkan
  • Bristfällig packning, märkning, dåligt emballage eller skada på grund av att varan inte iordningställts för transport
  • Redan skadat gods
  • Försening – oavsett orsak
  • Krig eller krigsliknande händelser
  • Strejk eller arbetsmarknadskonflikter
En del av de här undantagen kan helt eller delvis medförsäkras. Det är viktigt att tänka på om du exempelvis ska försäkra temperaturkänsliga varor.

Gods som inte omfattas av Fraktjakts varuförsäkring är:

  • Redan skadat gods, konst, värdesaker (t ex smycken, ädla metaller och stenar, frimärken, obligationer och pengar), sågade trävaror och timmer, livsmedel - färska och frysta, läkemedel, tobak och alkoholhaltiga drycker, levande djur, containers och andra lastbärare olja, gas och andra fossila bränslen.
  • För följande destinationer gäller inte Fraktjakts varuförsäkring: Belarus, Russia, South Sudan, Syria, Ukraine, Yemen

Ni finner mer detaljerad information om If Skadeförsäkring på deras sida.

Hur reklamerar jag en frakt?

Om godset skulle försvinna eller det uppstår en skada under frakten behöver ni snarast anmäla detta för att få möjlighet till skadestånd.

Om frakten är köpt på Fraktjakts fraktavtal hjälper vår kundtjänst er att driva en reklamationsprocess mot fraktbolaget. För frakter köpta mot egna fraktavtal behöver ni vända er direkt till fraktbolagen.

Reklamationer kan ta upp till 3 månader att handlägga hos transportören. För exportfrakter kan det ta lite längre då mottagande länder ska svara på anmälan som görs från Sverige.

En tilläggsförsäkring garanterar inte att det alltid betalas ut ersättning om olyckan skulle vara framme och det uppstår en skada. Reklamationen (skadan) måste först bli godkänd av transportören för att ett sådant tillägg ska gälla och ersättning kan betalas ut.

All ersättning till företag är utan moms, enligt Skatteverkets regler.

  Reklamera skadat gods

  Reklamera saknat gods

Vad händer vid en skada om jag har varuförsäkring?

Reklamationen anmäls till Fraktjakt i vanlig ordning. If Skadeförsäkring kommer sedan handlägga ert ärende, de kan komma att kontakta dig vid eventuella frågor. If kommer även sköta utbetalningen till dig.

Har ni frågor gällande en pågående skada/reklamation är det i första hand er handläggare på If ni ska vända er till, självklart går det bra att även ta kontakt med Fraktjakt.

Kan jag få hjälp med tulldeklarationen?

Fraktjakts system informerar automatiskt om de vanligaste uppgifterna som behövs vid import och export av varor. Vi skapar även de vanligaste tulldokumenten för era försändelser automatiskt tillsammans med övriga frakthandlingar.

Om något skulle vara otydligt hjälper vår kundtjänst gärna till, så även fraktbolagen ni köper frakten genom, men mest aktuell och specifik information för just er frakt får ni via Tullverket själva.

Där kan ni även slå upp varukoderna för era varor och se exakta villkor och skattesatser som gäller just dem till ert mottagande land.

  https://www.tullverket.se/foretag/internationellhandel/klassificeravaror

Din integritet är viktig för oss
Vi använder cookies för att göra din upplevelse så bra som möjligt. Vi analyserar även ditt besök för att förstå våra kunders behov, samt rikta relevant information och marknadsföring till dig.

Genom att klicka på "Bekräfta cookies" accepterar du de cookies som används på Fraktjakt. Vill du endast tillåta vissa typer av cookies kan du ändra dina cookieinställningar.

Läs mer om Fraktjakts integritetspolicy.

Information och inställningar