•   PostNord Sverige AB
Produktnummer 18
Säljs till Ingen

Beskrivning

Köpt frakthandling är giltlig i 60 dagar. Outnyttjad frakthandling inlöses inte och kan inte
användas efter giltlighetstiden.

Inlämning sker på PostNords närmaste serviceställe.

Längd 1.5 m, bredd 0.7 m. höjd 1.15 m. Kollin som har en längd + omkrets större än 2 m taxeras som skrymmande.
För kollin som är längre än 1.2 meter tillkommer en avgift på 150:- (inkl. moms)

PostNords skickaguide har ett högre pris än köp från ombud.

Villkor

Maxvikt 20 kg/kolli .
PostNord ansvarar för upp till 50.000 kr per sändning. Varuförsäkring kan tecknas på hela värdet om det överstiger detta belopp.

PostNords Allmäna Villkor https://www.postnord.se/skicka-forsandelser/priser-och-villkor

Paket får inte innehålla farligt gods. Vad som menas med farligt gods hänvisas till Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap, se msb.se

Däck är ett förbjudet innehåll.

Reklamation
En reklamation som gäller en förlorad, skadad eller försenad försändelse ska göras utan oskäligt uppehåll från det att förlusten,
minskningen, skadan eller förseningen upptäckts eller borde ha upptäckts.
30 dagar efter inlämningsdatum anses godset som saknat och ersättning
kan ske.

Kolligränser

Max kollivikt 20,00 kg
Max kollilängd 120,00 cm
Max kollibredd 70,00 cm
Max kollihöjd 115,00 cm
Max omkrets + längd 300,00 cm

Leverans

Villkor Utkörning till mottagaren ingår i tjänsten.
Levereras till Ingen

Leveranstid

Expresstjänst Nej
Senast ankomsttid 17:00   (Under normala förhållande)
Kort beskrivning

1 dag

Detaljer

Hämtar godset hos dig och kör ut det till mottagarens dörr innan dagens slut nästa helgfria vardag.
Till vissa orter samt för gods som körs ut längs med en lantbrevbärarlinje förlängs leveranstiden. För exakta leveranstider se posten.se.

Upphämtningsdagar vardagar

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2023 Fraktjakt AB.  All rights reserved.