•   DSV Road AB
Produktnummer 0
Säljs till   Företag  - Inrikes

Beskrivning

Vår pallgodsprodukt är en enkel och prisvärd produkt för dig med
lättstuvat inrikes pallgods. En enkel lösning med hög leveranskvalitet. DSV
e-pallet omfattar transporter till och från alla orter i Sverige.

Covid-19
För att minimera risken för smitta i samband med lastning och lossning av gods, kan chauffören, vid elektronisk kvittens, signera åt er eller er mottagare för att handdatorn inte ska beröras av för många olika händer. För att så ska ske ska båda parter vara överens om förfarandet och chauffören ska signera med avsändarens eller mottagarens fulla namn, både i signaturfältet och i fältet för namnförtydligande. Signatur ska föregås av att mottagaren kontrollerat godset efter synliga skador och inte har några anmärkningar. Eventuella anmärkningar ska anges i samband med kvittens. Signatur av chaufför kan ske på önskemål från avsändare, mottagare eller chaufför.

Säkerställ redan före bokning att både avsändare och mottagare finns tillgängliga för att transport ska kunna ske i enlighet med bokning och undvik därmed att bli utan varor och/eller drabbas av extra kostnader för bomkörningar.

Max mått per pall:
Höjd:

Villkor

DSV Road Transportvillkor; https://www.se.dsv.com/services-and-downloads/villkor-och-ansvar
Priserna avser pallar med ovanstående maxmått och vikt samt vid max 1 pall per sändning samt
Pris : Upp till och med 130 cm i höjd
Pris : Överstigande 130 cm i höjd men max 220 cm.
För sändningar med leverans inom postnummer 10-19 tillkommer trängselavgift med 30 SEK/Pall
Gods som inte mottages av DSV: Levande djur, vapen, värdepapper, smittbärande ämnen samt kontanta medel. Ändring och annulering av uppdrag kan utan extra kostnad ändras fram till 24 timmar innan avtald hämtningstidpunkt, därefter anses en sk bomkörning som DSV har rätt att debitera avtalad frakt för. DSVs ansvar för förlust, minskning av eller skada på godset begränsas till 150 kronor/kg bruttovikt av den del av gods som förlorats, minskats eller skadats. Vid högre värde än 150 kr/kg brutto, rekommenderas en egen varuförsäkring via sitt egna försäkringsbolag. Uppdragsgivaren har rätt till ersättning som om godset gått förlorat om utlämning inte har skett inom 60 dagar från den tidpunkt godset mottogs till befordran.

Synlig skada på emballage eller gods eller saknat gods ska noteras på kvittens och/eller fraktsedel direkt vid mottagandet.

Skadat gods och emballage ska sparas hos mottagaren. Både emballage och gods ska fotograferas.

Synlig skada som inte noterats på fraktsedeln vid mottagningstillfället godkänns sällan. Det är därför mycket viktigt att undersöka godset vid mottagandet.
Dold skada skall anmälas skriftligen inom 7 dagar (med dold skada menas gods som skadats trots att emballaget eller godset sett intakt ut vid mottagnings tillfället).

DSV förbehåller sig rätten att debitera uppdragsgivaren för kostnader orsakade av att uppdragsgivaren avlämnat gods som inte uppfyller villkoren maxvikt och maxvolym för pallfrakt. Debitering sker i huvudregel med en schablonavgift för felaktig transportsätt.

För mer information om tjänsten och gällande villkor: http://www.dsv.com/se

Frakthandlingar för DSV skickas till din e-postadress inom några arbetstimmar.
När du får mailet öppna det bifogade PDF dokumentet och skriva ut det.

Saknar tidsgaranti!
Tjänsten har ingen tidsgaranti, så försening är inte ett skäl till reklamation.

Bränsletillägg

Bränsletillägg 42,02 % (procent av priset)

Kolligränser

Max kollivikt 1000,00 kg
Max kollilängd 120,00 cm
Max kollibredd 80,00 cm
Max kollihöjd 220,00 cm

Leverans

Villkor Dörr till dörr-tranport ingår i tjänsten.
Levereras till Företag 

Uppskattad leveranstid

Expresstjänst Nej
Senast ankomsttid Klockan 17:00   (Under normala förhållande)
Kort beskrivning

1-4 vardagar

Detaljer

Beroende på var i landet godset ska levereras, kan 2-3 dagar förekomma.
Distribution: Leverans av pallar enligt turlista.

Upphämtningsdagar vardagar

Fraktjakt Copyright © 2007 – 2022 Fraktjakt AB.  All rights reserved.